Mở cửa 8:00-17:30: Thứ 2 - Thứ 7

QUY TRÌNH ĐẶT HÀNG

Tiếp nhận nhu cầu của khách hàng

Tiếp nhận nhu cầu của khách hàng

Báo giá

Báo giá

Sản xuất uốn thử sản phẩm mẫu

Sản xuất uốn thử sản phẩm mẫu

Ký kết hợp đồng hợp tác và đặt cọc

Ký kết hợp đồng hợp tác và đặt cọc

QUY TRÌNH ĐẶT HÀNG
Giao hàng

Giao hàng

Thanh toán

Thanh toán

Kiểm Tra

Kiểm Tra

Sản xuất

Sản xuất

HÌNH ẢNH BÀN GIAO MÁY - THIẾT BỊ DO ANH MINH CUNG CẤP

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

0943.18.04.92 quanghai@anhminh-mechanical.com
QUANG HẢI

0977.886.185 nhatminh@anhminh-mechanical.com
NHẬT MINH

0904.11.5775 kientran@anhminh-mechanical.com
Đình Kiên