Mở cửa 8:00-17:30: Thứ 2 - Thứ 7

Liên hệ với chúng tôi

Địa chỉ

Nhà máy gia công : Thanh Hà - Thanh Liêm - Hà Nam

Điện thoại

0977 886 185

Thông tin liên hệ

Anh Minh - Mechanical